6986999978 Άνω Μέρος, Αμάρι, Ρέθυμνο manosanomeros@gmail.com